Ngertawara Tari Topeng Panji

12-12-2011 Cirebon Regencies 26157 viewed

Print


Ngertawara for mask dance is usually performed by pengeprak Bannerman (drummer kecrek) after failure Bannerman song finished. Ngertawara it at once as a signal for the mastermind behind the mask to get ready to dance. After ngertawara, flower breech opening song begins and mastermind mask sitting in front of the box as soon as he laid his body into the lip of the box. Bannerman mask dance began.
Ngertawara similar dialogue is also found in other parts of the dance, which is after the mastermind behind the mask to wear a disguise. The dialogue is as follows:
Mastermind: Alon Alon boy
Nayaga: Alon .........
Mastermind: Wong wrote Alon nervous
Nayaga: nervous
Mastermind: Wong nervous tembunging tiwas
Nayaga: tiwas
Mastermind: Wong will meet karo tiwas blai
Nayaga: blai
Mastermind: Wong will meet karo blai cilaka
Nayaga: cilaka
Mastermind: Wong recalls will cilaka doraka
Weruh sapa Sapa tough
Ana lakone sinatria
Nayaga: What atmajane
Mastermind: atmajane Pandu Dewanata
Nayaga: Sapa jenengane
Mastermind: Jenengane Erjuna
Nayaga: Er. . .
Mastermind: Er iku banyu
Nayaga: Ju. . .
Mastermind: Ju. . . container
Nayaga: Na. . .
Mastermind: Na. . . ning kene wis curry thecal
Mastermind: Sinatria Erjuna arepan njujug ning pertapan
Sapta Giri Rengga
Nayaga: giri
Mastermind: iku Giri mountain
Nayaga: Sapta
Mastermind: Sapta pitu
Nayaga: Rengga
Mastermind: Rengga panggonan,
Nayaga: Ning Endi panggonane
Mastermind: Panggonane ning .............( mastermind call somewhere)
Mastermind: Sinatria den selokaken between sendana
Nayaga: interrupted
Mastermind: Sela araning watu
Nayaga: sendana
Mastermind: Sendana araning wood,
Poor wood ana ning center pier
Nayaga: Sepira gedene
Mastermind: Ora ora little big, gedene sagunung tillers
Nayaga: yen bypassed
Mastermind: Yen bypassed keduwuran
Nayaga: Disurupi
Mastermind: Yen disurupi keendepan
Nayaga: Nimpang. . . . Nimpang. . .
Lakune sinatria den silokaken Maning between blekiti
Nayaga: interrupted
Mastermind: Sela iku watu
Nayaga: blekiti
Mastermind: Blekiti ants
Rich yellow ants ngamba watu
Grumung. . . grumung
Kasiring sigra mangso
Nayaga: sigra
Mastermind: Sigra. . . Gelis
Nayaga: Mangso

Mastermind: Mangso rate Another Destination