Ngertawara Tari Topeng Klana

12-12-2011 Cirebon Regencies 26140 viewed

Print


 Ngertawara others are also present in the beginning before the mask Klana begins. However, in practice, not forever mask dance begins with ngertawara Klana. Some areas there is wear it, some will not. One example ngertawara to Klana as follows:

Vanish lampahepun prabu Klana
den silokakaken konjana board
konjana namane wong edan
namane board blagbagan
kadia Klana ucul so blagbagan
jejogedan sedina-dina
tetangisan sedina-dina
ketap den-ketap dadae
plintir den-plintir kumisi
Den silokaken Maning
wirangrangan-wirungrungan
Wirangrangan kedanan wadon good kang
Food and clothing kedanan Wirungrungan kang akeh
Klana den silokaken Maning sima buntala
sima namaning tiger
buntala namaning bull
Kadia bull keselaton
Kind of shadow kelangan
ngentokakaken because
Jagat tilt sesigar
Medale prabu Klana
accompanied kelayan gonjing
The word is often replaced by Dasamuka Klana or Rowana (Ravana), because both characters have the same character.


Another Destination